Gemeente Roermond
doorstroom Outlet naar binnenstad

2015 / Onderzoek

Verbeteren verbinding

Design Outlet Center (DOC) Roermond is een druk bezochte locatie (5,25 miljoen bezoekers in 2014). De binnenstad van Roermond wil graag profiteren van deze bezoekers, door het bezoekers makkelijk te maken om van het DOC de binnenstad te bereiken. Sinds 2001 is geïnvesteerd in een fysieke verbinding tussen de binnenstad en het DOC. Gemeente Roermond wil weten of deze verbinding wel optimaal functioneert en zo mogelijk de stroom naar de binnenstad nog verder vergroten.

Analyse verbinding en voorstel verbeteringen

Eyckveld is gevraagd een analyse te maken van de zwaktes van de verbinding, op het gebied van functionaliteit en beleving. Daarnaast zijn wij gevraagd een overzicht te maken van mogelijke verbeteringen.

We hebben verschillende analyse methodes gebruikt om een uitspraak te kunnen doen over acht verschillende belevingsfactoren. Tellingen geven een beeld over de voetgangersstromen in het gebied. Een survey onderzoek geeft een beeld van de beleving van de bezoekers. En met behulp van een Space Syntex analyse hebben we uitspraak gedaan over de zichtlijnen in het gebied.

De verschillende analyses hebben geleidt tot een overzicht van zwaktes en sterktes van het gebied. Deze aanknopingspunten kunnen worden gebruikt om de beleving te verbeteren, nadat ze zijn uitgewerkt door architecten.