Gemeente Roermond
veiligheidsbeleving stationstunnel

2015 / Onderzoek / Ontwerp

Verbeteren beleving tunnel

Een groot deel van de inwoners van Roermond woont aan de oostzijde van het spoor. De stationstunnel is een belangrijke verbinding tussen de oostzijde van Roermond met het gebied ten westen van het spoor. De gemeente wil de beleving van deze tunnel voor langzaam verkeer aantrekkelijker maken, zodat deze verbinding tussen de twee delen van de stad beter functioneert.

Analyse beleving tunnel en voorstel ontwerpinterventies

Eyckveld is gevraagd om een analyse te maken van de zwakten van de beleving van de tunnel. Daarnaast is Eyckveld gevraagd een advies te geven met daarin interventiemogelijkheden.

Aan de hand van een uitgebreid locatieonderzoek is de tunnel geanalyseerd op 15 aspecten (waaronder wayfinding, afwisseling en stimulering, crowding en functiemenging). De analyse is gemaakt vanuit het perspectief van vijf verschillende gebruikersgroepen. Uit deze analyse is een lijst gekomen van de 20 belangrijkste problemen in het gebied, variërend van conflicten bij verkeerskruisingen tot een te groot contrast in de lichtconditie binnen en buiten de tunnel.

De locatieanalyse en de probleemanalyse leiden samen tot 17 ontwerpinterventies. Zo kan bijvoorbeeld een combinatie van strijklicht, spotlicht en LED-licht het veiligheidsgevoel en de beleving van de gebruikers in de tunnel verbeteren. Aan de hand van deze ontwerpinterventies kan de gemeente Roermond een stedenbouwkundig ontwerp ontwikkelen, waarbij de beleving van de tunnel wordt verbeterd, zodat de verbinding tussen de twee stadsdelen wordt versterkt.