Wie zijn wij?

Wat motiveert ons?

Wat willen we bereiken

Bij Eyckveld geloven wij dat een omgeving een gebruiker moet ondersteunen in zijn activiteiten en dat een omgeving moet aansluiten op de behoeften van de gebruiker. Alles wat wij doen – analyse, advies, ontwerp – doen wij vanuit het perspectief van de gebruiker.

De omgeving heeft invloed op het gedrag van mensen, en andersom heeft het gedrag mensen ook invloed op de omgeving. Deze wederkerige relatie tussen gedrag en omgeving wordt onderzocht in het wetenschappelijk vakgebied omgevingspsychologie.

 

 

 

Hoe doen we dat?

De omgeving afstemmen op de activiteiten en behoeften van de gebruiker doen wij bij Eyckveld door middel van kennis op het gebied van omgevingspsychologie en kunde op het gebied van ontwerpen. Om onze analyses, adviezen en ontwerpen meer draagkracht en kans op succes te geven maken wij gebruik van evidence based design.

 

Kennis van omgevingspsychologie

De omgevingspsychologie is een wetenschappelijk vakgebied waarbij onderzoek wordt gedaan naar de wederkerige relatie tussen gedrag en omgeving. Het vakgebied is onderdeel van de psychologie. Voor een omgevingspsycholoog is een omgeving waarin mensen goed functioneren van essentieel belang. Bij Eyckveld maken wij vaak gebruik van de kennis van de omgevingspsychologie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de laatste onderzoeksresultaten en wetenschappelijke publicaties. Een deel van de mensen bij Eyckveld heeft de universitaire opleiding psychologie voltooid.

Methodiek van evidence based design

Evidence based design is een manier van werken waarbij oplossingen zijn gebaseerd op betrouwbare kennis. Deze kennis kan gebaseerd zijn op resultaten uit het verleden (best practices), wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaringen van gebruikers of input uit eigen onderzoek (in de vorm van suverys of experimenten). Wij bij Eyckveld maken gebruik van evidence based design, om een zo succesvol mogelijke uitkomst voor het ontwerp te realiseren.

Kunde van ontwerpen

Naast voldoende kennis van omgevingspsychologie en het gebruik van evidence based design is het voor Eyckveld ook belangrijk dat wij kundig zijn op het gebied van ontwerpen. Het merendeel van de werknemers van Eyckveld heeft daarom een wetenschappelijke opleiding gedaan tot ontwerper. Daarnaast blijven wij ons ontwikkelen door ervaring op te doen met verschillende ontwerpprojecten.

 

 

 

Wat doen we concreet?

Eyckveld heeft ervaring met verschillende werkgebieden:

 • natuur en recreatie,
 • stedenbouw,
 • mobiliteit,
 • kantoren,
 • wayfinding en
 • onderwijs.

Hieronder kun je meer vinden over de verschillende producten en diensten die wij kunnen leveren:

 

 

Analyse

 • Probleemanalyse Indien gebruikers een probleem ervaren in een bepaalde omgeving kan Eyckveld onderzoek doen naar hoe mensen deze omgeving ervaren en beleven en wat de grondslag is van het gegeven probleem.
 • Evaluatie ontwerp Wij analyseren ontwerpplannen en toetsen deze aan de behoeftes van de gebruikers.
 • Analyse bestaande omgevingen Eyckveld kan een bestaande omgeving analyseren, door middel van observaties of analyses van fysieke eigenschappen, met als doel inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers de omgeving gebruiken of ervaren.
 • Analyse gebruikersgroepen Wij leveren analyses van gebruikersgroepen, welke inzicht geven in de eigenschappen, activiteiten, doelen en behoeftes van gebruikers, al dan niet ondersteund met literatuuronderzoek.

Advies

 • Advies verbeterpunten naar aanleiding van probleemanalyse Indien gebruikers een probleem ervaren in een bepaalde omgeving kan Eyckveld – na een analyse – advies geven over mogelijke verbeterpunten en/ of oplossingen, zodat de omgeving weer inspeelt op de behoefte van de gebruiker.
 • Opstellen programma van eisen Eyckveld kan een opdrachtgever assisteren in het concreet maken van doelen en eisen, terwijl wij tegelijkertijd de functionaliteit van het ontwerp en de beleving en ervaring van de gebruiker niet uit het oog verliezen.
 • Advies verbeterpunten naar aanleiding van evaluatie ontwerp Nadat wij ontwerpplannen hebben geëvalueerd en getoetst aan de gebruikerseisen, leveren wij advies, zodat het ontwerpteam effectief en doelgericht te werk kan gaan.
 • Begeleiding in gebruikersparticipatie-processen Eyckveld ontwikkelt en begeleidt gebruikersparticipatie-processen, zodat gebruikers een betekenisvolle en haalbare bijdrage kunnen leveren aan het ontwerp.

Ontwerp

 • Ontwerpconcepten Een ontwerpconcept bestaat uit een strategie, algemene vormgeving en visuele identiteit. Eyckveld levert ook ontwerpconcepten, al dan niet als gevolg op een analyse of advies. Wij zorgen er voor dat de ontwerpconcepten voor omgevingen zo nauw mogelijk aansluiten bij de behoeften van de gebruiker en de wensen van de opdrachtgever.
 • Aanvulling ontwerpproces Met behulp van ontwerpconcepten voor de omgeving kan Eyckveld architecten, ontwerpers en ingenieurs aanvullen bij het ontwerpproces. Eyckveld kan een strategie uitzetten en doelstellingen bewaken, zodat de behoeften van de gebruiker en de wensen van de opdrachtgever niet uit het oog worden verloren.
 • Schetsontwerp Bij Eyckveld werken meerdere wetenschappelijk geschoolde ontwerpers. Zij kunnen u helpen bij het maken van een schetsontwerp en zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van stedenbouwkundige omgevingen.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op met ons!